top of page

Naise ja mehe kosmiline rumba

Jooga ei ole ainult keha sirutamine-sikutamine või tundide viisi mediteerimine. See ei ole midagi, mis sünnib vaid vaikses aašramis või treeningsaali seinte vahel. Jooga on kogu elu alates hingamisest ja söömisest, suhete ja kasvõi karusmarjade noppimiseni välja.


Kundalini jooga järgi on kõik suhted, abielu(d) ja lapsed karma. Kõik, millega sa suhestud, iga otsesem või kaudsem suhe, mida sa koged, on sinu eelmiste elude tagajärg. Mis ei tähenda, et elu lõpus ootaks sind kuskil keegi kuri tegelane, kes näppu vibutades sulle uue ja võimalikult keerulise elu looks. Sina ise oled see, kes vaatab üle oma põrumised ja loob õppetükkide selgekssaamise nimel uue elu väljakutsed ja kohtumised. Kundalini jooga teooria järgi võib suhe mehe ja naise vahel manifesteeruda kolmel kujul:

 1. Teineteise kulul elamine - teineteist kasutatakse vaid oma egode vajaduste rahuldamiseks

 2. Teineteisega koos elamine - ühendatakse jõud, et inspireerida teineteist õnne poole

 3. Teineteise jaoks elamine - ühendatakse oma materiaalne, mentaalne ja spirituaalne tugevus, et tõsta ja ülendada teineteist.

Esimene neist muudab su õnnetuks, teine teeb õnnelikuks ja kolmas kingib surematuse. Püha abielu Kõige kõrgem joogavorm on abielu. Sest iga hetk kooseksisteerimisest tuleb olla teadlik, sirutuda, hingata. Abielu on kahe erisuguse sageduse pühendumine usaldades teineteise hoolde konksud, mis tõmbavad üksteist naerdes, armastades ja julgustades välja nii sügavamatest kuristikest kui üles kõrgemate mäetippude poole. Abielu ühendab kaks ego, mis testivad, sikutavad ja panevad teineteist proovile samal ajal kui Aeg ja Ruum testib, sikutab ja paneb proovile neid endid. Abielu ühendab kahe inimhinge energiad peentasandil nii et kui üks tõstab oma sagedust (näiteks teadlikult töötab või mediteerib mõnel kindlal aspektil iseendast), toimub positiivne muutus samaaegselt ka teises. Püha abielu on kaarik Lõpmatusse, mis sulatab kokku kaks hinge ja lennutab nad Kosmosesse. Püha abielu on püha ruum, mille sees kaks hinge viivad ellu oma saatust läbi teineteise teenimise, mõistmise, inspireerimise ja toetamise vibreerides ühtse hingena. Kui see püha dimensioon on puudu, muutub abielu seksuaalseks, füüsiliseks ja emotsionaalseks lepinguks kahe inimese vahel ajutise mugavuse eesmärgil. Naise loov jõud “Kui naine puudutab meest armastusega, muutub terve mehe saatus. Ühe puudutusega.” Yogi Bhajan Naine manifesteerib loovat jõudu ja intuitiivselt vormib meest, lapsi ja perekonda. Läbi oma projektsiooni ja kavatsuse võib ta manifesteerida ja ellu luua kõike, mida soovib. Mees ei saa naisele tuua tõelist täidetust üheski elu reaalsuses. Naise turvalisus ja terviklikkus ei peitu peres või kodus. Naine saab leida turvalisuse ainult iseenda sees, oma hinges. Ta peab olema sõltumatult iseendast-sõltuv. Naine peab teadma oma voorusi, oma tõelist olemust ja tundma teadmisi väljaspool Teadmisi. Mees armastab naist sellepärast et:

 • naine ispireerib teda. Ta ei armasta naist seksi, sotsiaalsete- või kokakunstioskuste pärast. Need omadused toetavad vaid mehe sügavamat igatsust: et naine viiks ta välja argireaalsusest.

 • naine viib ta uuele kogemustasandile. Mees igatseb naist, kes suudab pakkuda midagi, mis tal on puudu või aitab arendada mõnd aspekti iseendas. Ta tõmbub naise poole, kes suudab ta tõsta uuele kogemustasandile iseendas ja Universumis.

 • naine toob ja jagab avardunud rahuseisundit. Mees vajab, et naine inspireeriks teda oma olemuse ja meeleseisundiga, mis eemaldaks konfliktid ja tooks mehe lõdvestus- ja rahuseisundisse. Mees armastab naist kuna naine võib kogeda Avardunud Lõputut Iseennast ja jagada mehega seda igavikukogemust.

Kui mees armastab naist tõeliselt, soovib ta, et naine end arendaks ning oma lõpmatust väljendaks. Sest ainult nii saab ta inspireerida meest kogemaks reaalsusi väljaspool mehe enda kujutlusi. Kui mees ei taha, et naine end avardaks, soovib ta hoida teda vaid omaenda isiklikus piiratud reaalsuses. Naise ja mehe polaarsus Naise ja mehe energiad on oma loomult vastandlikud. Nende kahe energia erinevused muudavadki elu põnevaks ja müksavad meid sädemete pildudes arengusse. Mehe ja naise psüühika funktsioneerib täiesti erilisel ja unikaalsel moel lubades mõlemal tajuda tundeid, kogemusi, sõnu ja elu tervikuna väga erinevalt.

 • Naise ürgne, munaraku tasandi olemus annab talle voolava loomu ja sadu radu samaaegselt läbiketrava meele. Mehe ürgne, spermatosoidi tasandi olemus on sikksakk, kus meelel on vaid üks rada.

 • Naine kaasab mõtetesse rohkete detailidega illustreeritud tunded ja fantaasiad ning naudib ideede loomist, olgu need siis tõsised plaanid või kõigest fantaasiad. Mees valib peale kiiret sikksakk-sirvimist välja ühe idee ja hüppab seda siis koheselt ellu viima.

 • Naisel on intuitiivne meel, mehel on uuriv meel. Naise meel mõtleb kolmel tasandil: mis ta on, mida ta teeb ja mida ta teha võiks. Mehe meel fokusseerib ühele tasandile: mida ta teeb ja millised on selle tegevuse plussid-miinused.

Naise ja mehe kosmiline mäng

 • Kui naine on suhtes õnnetu, ei suuda ta keskenduda tööle. Kui mees on tööl õnnetu, ei suuda ta keskenduda suhtele.

 • Stressis naise jaoks on rääkimine leevendus ja kingitus. Stressis mehe jaoks on rääkimine vahelesegamine probleemilahendusprotsessi.

 • Naise jaoks on rääkimine viis luua suhteid ja saada sõpru, mehe jaoks on rääkimine viis seostada fakte ja komplekteerida infot.

Armastus Naise ja Mehe vahel on midagi väga puhast ja püha ja hoomamatult võimast. Armastus on jõud, mis on suurem kui meie olemus, sest meie olemus on vaid osake Lõpmatust Olemusest.

48 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


urban yogini õnnelaboratoorum
bottom of page